Kim đâm vào thịt thì đau. Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *